חיפוש
  • Assaf Kasher

תיק השקעות בבנק, קרן פנסיה או מתודת ניהול אחרת?

מהו הפתרון המיטבי עבורכם: האם תיק מיועץ\מנוהל בבנק, קרן פנסיה או מתודת ניהול אחרת? נקודה מעניינת לחשיבה ובחינה היא הפער בין תשואות קרנות הפנסיה לתשואות התיקים המנוהלים. בנתונים המוצגים מטה ניתן לראות פער לטובת קרנות הפנסיה שאינו מקרי ואינו מפתיע גם בשנת 2020 וגם בחמש השנים האחרונות. לרוב, תשואת קרן הפנסיה של חברת ביטוח\בית השקעות מסוים תהיה גבוהה מתשואת התיק המנוהל של אותו הגוף ואם אתם מנהלים תיק השקעות כנראה תרצו לדעת מה חלק מהסיבות לפער: - קרן הפנסיה נהנית מאג"ח מיועדות המציעות ריבית בשיעור 4.86% הצמודה למדד. - בשל היתרון לגודל, קרן הפנסיה נהנית מעלויות נמוכות משמעותית. - קרן הפנסיה אינה משלמת מס רווח הון המשולם בעת מימוש נייר ערך ברווח לעומת תיק ההשקעות בבנק אשר כן משלם. - בעוד שבתיק השקעות ניתן לקנות רק נכסים סחירים בבורסה, קרן הפנסיה רשאית להחזיק נדל"ן ריאלי והשקעות נוספות מחוץ לשוק ההון דוגמת קרנות פרייבט אקוויטי והלוואות לא סחירות. האם בעקבות הכתוב כדאי למכור את תיק ההשקעות ולהשקיע בקרן פנסיה ? כנראה שלא שכן בין השאר קרן פנסיה ניתנת למשיכה כקצבה בפנסיה ואינה נזילה כמו תיק השקעות. יחד עם זאת, בהחלט קיימים פתרונות שלקוחות כשר גרופ נהנים מהם ובעזרתם ניתן לגשר על הפער. כמו תמיד, אין פתרון גנרי אחד אלא פתרון שונה לכל משק בית שנכון עבורו ובהתאם לצרכיו.

מקור הנתונים המוצגים: מדד אג'יו לניהול תיקי השקעות ואתר 'פנסיה נט' בחסות משרד האוצר.20 צפיות0 תגובות